Nakliyecilerin takograf ve e-Fatura isyanı!

tarafından
713
Nakliyecilerin takograf ve e-Fatura isyanı!

Nakliyecilerin takograf ve e-Fatura isyanı!

2020 yıl ile birlikte karayolu taşıma yönetmenliğinin 40. Maddesinin 31. fıkrası gereğince; yetki belge sahipleri sayısal takograf kullanılması zorunlu hale gelmiştir.

2020 yıllında Karayolu taşıma yönetmeliğinin 40. Maddesinin 31. fıkrası gereğince; yetki belgesi sahiplerin sayısal takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtlarının sayısal takograf ünitelerinde taşıtların her trafiğe çıktığı tarihten itibaren ayık dönemler hainde elektronik ortamda arşivlemek ve bu veriyi, en geç takip eden her ayın 28 de bakanlıkça belirlenen kart verme otoritesine (TOBB) göndermek zorundalar.
Bu fıkraya uymayan yetki belge sahipleri her taşıt için 2 uyarma verilmesi uygulamasına 01,01,2020 itibarıyla başlanılmıştır.
E-fatura ve sayısal takograf zorunluğu bir an önce iptal olması için yapılan eylemlerde bir çok esnaflar şoförlerimiz akıllı telefon kullanmayı bile bilmiyor bazıları ise 55 yaş ve üstüler bunlar nasıl almış olduğu yükü U-ETDS sistemine bildirecekler şoförlerimizin buna alışması bunu yapabilmesi imkansız gibi bir şey bunun bir an önce iptal edilmesini talep etmekteyiz.

30 Haziran’a ertelendi!

14925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu (KTK) ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere adlarına C2, C3, K1, K3, L1, L2, M1, M2, N1, N2, P1, P2, R1, R2, Tl ve/veya T2 yetki belgesi düzenlenen firmaların KTY hükümleri gereğince U-ETDS sistemine veri gönderme zorunluluğu ile sayısal takograf ünitelerindeki verilerin gönderilmesine ilişkin uygulama 01.01.2020 tarihinde başlatılmıştır.

Ancak bahse konu firmaların U-ETDS sistemine uyum sağlamak ve faaliyette bulundukları taşıtlara ilişkin sayısal takograf ünitelerindeki verilerin gönderilmesi için gerekli hazırlıkları ve altyapılarını henüz tamamlayamaması üzerine, mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve söz konusu altyapının tamamlanabilmesi amacıyla KTY çerçevesinde uyarma müeyyidesinin uygulanması 30 Haziran 2020 tarihine kadar ertelenmiştir.

Nakliyecilerin isyanı

Nakliyecilerin isyanı

Nakliyeciler hemen hemen her ilde protesto etmek için yolları kapatmışlar ancak Altyapı bakanlığı, ‘dijital takograf’ uygulaması 30 haziran 2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Buda nakliyeciler için çok az bir süreç olduğu için bunun temelli bir şekilde kaldırılması için nakliyeciler hemen hemen her ilde eylemler çıkartarak işlek olan yolları kapatarak trafiğin akışını engellemektedirler. Bu yeni yıl için Sadece evden eveciler değil tüm taşıma sektörü yapan firmalar ve nakliyeciler için geçerli olan bu uygulama tamamen kalkana kadar nakliyeciler protesto edeceklerini bildiriyorlar.
Nakliyecilerin bu eylemi sadece bununla kalmamaktadır E-fatura sisteminde bir an önce kaldırmasını talep etmekteler. e-Fatura sistemi ise aylık beş bin Türk lirası üstü kestiğinizde e-Fatura olarak kesmek zorundasınız beş bin altı ise e-Faturaya gerek kalmadan normal fatura kesebilirler. E-fatura sistemi taşıyıcı almış olduğu yükü 6 saat içinde e-devlet U-ETDS sistemin üzerinde bildirmek zorundalar. Bildirilmediği takdirde 10 uyarı cezası kesilecektir.
Örneğim İstanbul ilinde Adana iline yük götüren şoför 4 saat araç kullandığı zaman 45 dakika dinlemek zorundadır. Şoför 45 dakika dinlenmesi için yeterli park alanın mevcut olması lazım e-Fatura için yük almış olduğu yerin ve çıkış yerinin bildirmek zorundadır. İlk okul mezunu olan bir şoför bu kurallara nasıl uyacak ki uyması için akıllı telefonu olması lazım ve 60 yaş altı olması lazım ki bu kurallara uyması için bu uygulamanın tamamen kalkması için nakliyeciler her gün protesto edeceklerini söylemekteler.